Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Aktivnosti

Redovne aktivnosti Centra su:

 • Podrška korisnika putem telefona svakog dana od 14 do 23 časa;
 • Podrška korisnika putem elektronske pošte od 14 do 23 časa;
 • Podrška korisnika putem čet servisa od 14 do 23 časa;
 • Pružanje emotivne podrške i welfare usluga tokom Exit festivala;
 • Organizovanje obuke za prijem novih volontera;
 • Godišnja obuka aktivnih volontera u cilju unapređenja znanja i veština;
 • Obeležavanje Medjunarodnog dana prevencije samoubistva;
 • Obeležavanje Medjunarodnog dana mentalnog zdravlja;
 • Obeležavanje Medjunarodnog dana volontera;

Pored redovnih aktivnosti, Centar “Srce” se uključuje i u druge aktivnosti i projekte koji su srodni sa vizijom i vrednostima organizacije. Neke od najvažnijih su:


2023.

 • Učešće na Međunarodnoj konferenciji u organizaciji pokrajinskog ombudsmana o zaštiti mentalnog zdravlja mladih
 • AKCIJOM (PRO)BUDIMO NADU – Program za doprinos mentalnom zdravlju kroz volontiranje (u okviru Festivala mentalnog zdravlja), uz podršku Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada
 • Učešće na konferenciji Svetske asocijacije za prevenciju suicida
 • BUDI SVETLO – Jubilarno obeležavanje 10. septembra, Svetskog dana prevencije samoubistva, uz podršku Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada
 • Realizcija projekta "Podrška u pisanoj reči" pod pokroviteljstvom Gradske uprave za sport i omladinu
 • Uključivanje volontera u program Zaštita mentalnog zdravljla zaposlenih koji je podržala Gradska uprava za socijalnu zaštitu

2022.

 • „Pružanje emotivne podrške socijalno ugroženim grupama“ – naziv je projekta realizovanog uz podršku Gradske uprave za socijalnu zaštitu Grada Novog Sada
 • Aktivni građani – bolje društvo, naziv je programa Beogradske otvorene škole kojim su podržane inicijative za javno zagovaranje i saradnju poslovnog i civilnog sektora, a Srce je na tom konkursu podržano da sprovede projekat „OTPORNI I ODGOVORNI“ – zagovaračku inicijativu za primenu odgovornih praksi zaštite mentalnog zdravlja u radnom okruženju
 • Organizacija obuke za osnivanje savetovališta za psihološku podršku studenata na Univerzitetu u Kragujevcu

2021.

 • Realizacija projekta „Snaga zajedništva“ pod pokroviteljstvom Trag fondacije. Projektom su realizovane aktivnosti javnog zagovaranja u sklopu programa „Istraži- osnaži“ kako bi se unapredile prakse za zaštitu mentalnog zdravlja mladih
 • „Razgovor pomaže – grupe podrške u doba korone. Nisi sam, nisi sama“ – projekat pod pokroviteljstvom Divac fondacije, realizovan je za zaposlene u pomagačima profesijama

2020.

 • Sprovođenje projekta Psihosocijalna podrška adolescentima pod pokroviteljstvom Avast Fondacije
 • Sprovođenje projekta “Aktivne zajednice: solidarni odgovor na Covid-19” pod pokroviteljstvom Trag fondacije
 • Realizacija aktivnosti Zasadi za mentalno zdravlje u okviru Svetskog dana mentalnog zdravlja uz podršku Festivala mentalnog zdravlja
 • Realizacija Online konferencije „Razmenom znanja protiv tabua o mentalnom zdravlju“ uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu
 • Sprovođenje kampanje “Imamo pravo na mentalno zdravlje” pod pokroviteljstvom OPENS-a
 • Sprovođenje obuke za Pružanje psihosocijalne podrške putem četa pod pokroviteljstvom OPENS-a
 • Sprovođenje kampanje “Sazvežđe podrške“ pod pokroviteljstvom OPENS-a

2019.

 • Sprovodjenje projekta Psihosocijalna podrška adolescentima uz pokroviteljstvo AvastFondacije
 • Realizacija programa Pružanje emotivne podrške socijalno ugroženim grupama uz podršku Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu
 • Realizacija projekta Srcem za tvoje zdravlje u okviru koje su realizovane edukacije za studente uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu
 • Humanitarna aukcija umetničkih dela likovnih umetnika iz Vojvodine u KCNS
 • Učešće u programu Akademija održivosti fondacije Trag
 • Humanitarni koncert horskih umetnika iz Srbije i Slovenije u Kulturnoj stanici Edjšeg u organizaciji CRACKER - ArtRoots Guerilla Network
 • Učešće u obeležavanju 45 godina rada telefonskog servisa Olsztynski telefon zaufania u Poljskoj

2018.

 • Izrada aplikacije za mobilne telefone o prevenciji suicida na humanitarnom Hakatonu održanom u organizaciji kompanije VEGA IT
 • Učešće na Befrienders Worldwide konferenciji u Litvaniji, Vilniusu
 • Početak realizacije stručne prakse za studente Filozofskog fakulteta, odsek za socijalni rad

2017.

 • Realizacija projekta Niste sami koji se bavi pružanjem emotivne podrške starijim osobama
 • Realizacija projekta Podrška u resocijalizaciji osoba obolelih od mentalnih bolesti i njihovih porodica
 • Organizacija javnih radova Koordinacija obuke
 • Realizacija projekta Nisi sam, tu sam da te saslušam sa ciljem smanjenja predrasuda mladih osoba prema suicidu

2016.

 • Realizacija javnih radova pod sloganom Brinemo za vas
 • Izdavanje monografije sa naslovom Srce koje kuca za tebe o radu Centra Srce u prvih 25 godina
 • Obeležavanje jubileja 25 godina rada u prostorijama rektorata Univerziteta u Novom Sadu

2015.

 • Realizacija projekta Razvoj potencijala za volonterski rad kod mladih
 • Realizacija projekta Razvoj protektivnih faktora u oblasti zaštite mentalnog zdravlja kod učenika srednjih škola
 • Izrada predloga Nacionlne strategije za prevenciju samoubistva u partnerstvu sa Klinikom za psihijatrijske bolesti “Dr. Laza Lazarević” i pregovaračkim timom Ministarstva unutrašnjih poslova
 • Učešće na godišnjoj konferenciji mađarske asocijacije centara za prevenciju samoubistva LESZ

2014.

 • Realizacija projekta Mentalno zdravlje u srednjim školama
 • Učešće na Međunarodnoj konferenciji centara za intervenciju u krizi Južne Azije u organizaciji Sri Lanka Sumithrayo

2013.

 • Učešće u projektu Zajedno protiv depresije u organizaciji Instituta za javno zdravlje Vojvodine i saradnji sa Kliničkim centrom Vojvodine, Domom zdravlja Novi Sad i Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata
 • Realizacija projekta Osnaživanje resursa za prevenciju suicida kod starih osoba
 • Sprovođenje radionica i predavanja u okviru projekata “Slovenske Filantropije” Obrazovanje za ljudska prava-doprinos osnaživanju dece i obrazovanju za odgovornu građansku ulogu

2012.

 • Realizacija akcionog plana za mlade kroz prjekat Biti zdrav za mene znači...
 • Edukacija srednjoškolaca iz 6 zemalja u regiji u okviru Regionalne omladinske volonterske škole
 • Izvođenje radionica o predrasudama o samoubistvu na Fesivalu ekološkog pozorišta u Bačkoj Palanci

2011.

 • Završetak implementacije projekta uvođenja čat podrške za pozivare
 • Učešće na Medjunarodnoj konferenciji Izazovi pomirenja, Duborvnik, Hrvatska
 • Snimanje i emitovanje 6 radijskih emisija o mentalnom zdravlju mladih
 • Organizacija radionica za 500 srednjškolaca na temu suicida
 • Realizacija projekta Obuka za razvoj volonterskog rada u 30 škola u Srbiji
 • Učešće na godišnjoj konferenciji volonterskih centara za intervencije u krizi mreže Centro de Valorizacao da Vida, Brazil

2010.

 • Realizacija treninga o prevenciji autodestruktivnog ponašanja u saradnji sa Novosadskim humanitarnim centrom
 • Organizacija Medjunarodne konferencije Organizovani volonterski rad u skolama - mogućnost za razvoj socijalnog kapitala zajednice

2009.

 • Učešće na seminarima za trenere u okviru projekta Razvoj volonterskog rada kod dece i omladine na teritoriji Zapadnog Balkana kao sredstvo za pripremu za život u demokratskom društvu
 • Učešće na Medjunarodnoj konferenciji o volonterskom radu mladih u Strugi, Republika Makedonija
 • Učešće na konferenciji Medjunarodne asocijacije za prevenciju samoubistva IASP, Montevideo, Urugvaj

2008.

 • Realizacija projekta ANTISTIGMA – mediji, mentalne bolesti i samoubistvo
 • Učešće na konferenciji Forward Together, mreže Befrienders Worldwide, Pataja, Tajland
 • Postavljenje table na mostu Duga i drugim značajnim mestima u Novom Sadu sa informacijama za kontakt Centra Srce u trenutcima krize
 • Učešće na konferenciji volonterskih centara Italije, Venecija, Italija

2007.

 • Prezentacije predrasuda, činjenica i predrasuda u vezi sa samoubistvom učinicima srednjih škola u Novom Sadu
 • Učešće na seminaru o uvođenju novih tehnologija u rad sa osobama u krizi, Jork, Velika Britanija
 • Organizovanje i izvođenje radionica o mentalnom zdravlju za Srednjoškolski dom, Novi Sad
 • Edukacija zaposlenih u Centru za socijalni rad, Novi Bečej, za osnivanje SOS telefona
 • Početak saradnje sa Višom školom za obrazovanje vaspitača, Novi Sad u realizaciji vežbi za studente na temu Istine i zablude o samoubistvu
 • Potpisan protokol o saradnji sa Sigurnom ženskom kućom

2006.

 • Realizacija informativno – edukativne kampanja za prevenciju autodestruktivnog ponašanja kod mladih pod sloganom Razgovor pomaže!
 • Početak saradnje sa Exit festivalom i prva organizacija Welfare prostora na festivalu

2005.

 • Učešće na tribini Diskriminacija osoba lečenih na psihijatriji u Kulturnom centru Zranjanina u organizaciji grupe Reaguj! u sklopu kampanje protiv svih oblika nasilja i diskriminacije
 • Organizacija tribine u KC „Gradilište” - Vodimo li računa kako se osećaju? kao odgovor na temu meseca akademskog programa - Prigovor savesti

2004.

 • Učešće na NATO konferenciji Sigurna deca u nesigurnom svetu, Tžinec, Slovačka
 • Učešće na konstitutivnoj konferenciji Federacije NVO Srbije – FENS Udruženi građani i građanke;

2003.

 • Realizacija radionica o predrasudama prema samoubistvu sa učenicima srednjih škola u Novom Sadu
 • Učešće na seminaru Značaj i organizacija volonterskog rada u školama, u saradnji sa fondacijom Skupaj i organizacijom Panonija
 • Prvi put obeležen Medjunarodni dan prevencije samoubistva
 • Organizacija seminara za zaposlene u Centru za socijalni rad u Novom Sadu pod nazivom Volonterski menadžment i rad na SOS telefonu, povodom otvaranja Sigurne kuće za decu

2002.

 • Seminar za školske radnike Zaštita i unapređenje psihosocijalnog razvoja dece u osnovnoj školi i njihovog mentalnog zdravlja, u organizaciji Regionalnog Centra za psihosocijalnu dobrobit dece „Skupaj“, Slovenija

2001.

 • Početak realizacije projekta pružanja emotivne podrške putem elektronske pošte
 • Učešće na seminaru o sagorevanju pomagača u organizaciji Društva za psihološku pomoć iz Zagreba

2000.

 • Početak saradnje sa organizacijama iz regiona koji se bave mentalnim zdravljem

1999.

 • Podrška i edukacija u osnivanju SOS linije za mlade u Subotici
 • Organizovanje pružanja podrške na Psihijatrijskoj klinici tokom bombardovanja

1998.

 • Početak realizacije projekta sticanja praktičnih iskustava u radu sa duševnim bolesnicima i zavisnicima od psiho-aktivnih supstanci

1997.

 • Osnivanje Regionalne mreže za socijalnu rekonstrukciju bivše SFRJ
 • Obeležavanje prvog jubileja – 5 godina rada Srca uz tribinu o povezivanju neprofitnih organizacija koje se bave pružanjem psihološke podrške u regionu

1996.

 • Učešće na godišnjoj konferenciji centara za intervenciju u krizi u Poljskoj kao gosti centra Anonimowy Przyjaciel, Olštin
 • Uspostavljanje saradnje sa SOS Telefonos Lelki Elsosegely Szolgalat centrom iz Segedina, Madjarska

1995.

 • Uspostavljanje saradnje sa italijanskom pokrajinom Emilja Romanja i prva poseta centrima za brigu o duševnim bolesnicima u Imoli, Italija

1994.

 • Prvo učešće na radionicama u Palacoli koje organizuje centar Samaritans Onlus iz Rima na temu uloge volontera u intervencijama u krizi

1993.

 • Prvo učešće na Medjunarodnoj konferenciji Befrienders International i konferenciji organizacije Samaritans u Jorku, Velika Britanija
 • Pridruživanje mreži Befrienders International koja broji 350 centara i oko 40.000 volontera

1992.

 • Prva prezentacija rada Srca stručnoj javnosti na Saboru psihologa na Zlatiboru