Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Aplikacija za pronalaženje pomoći

Organizacija Befrienders Worldwide (BW) je u junu 2020. objavila aplikaciju koja služi pomaganju u pronalaženju pomoći, koja se može koristi širom sveta. Aplikacija pruža informacije vezane za to gde možete dobiti pomoć.

Kako funkcioniše?

Automatski pronalazi najbliži BW Centar za pružanje pomoći i obaveštava o detaljima kao što su: adrese, brojevi telefona, e - mailovi, vebsajtovi, jezik koji Centar koristi kao i radno vreme Centra. Aplikacija će automatski prepoznati širu lokaciju mobilnog telefona ili PC računara, ali ne i konkretnu lokaciju na kojoj se korisnik nalazi. Na taj način će moći da pruži najbliži Centar za pružanje podrške.

Aplikacija za pružanje pomoći se pokreće putem sledeće URL adrese preko mobilnog telefona ili PC računara:

https://help.befrienders.org

Gde god da si u svetu - možeš pronaći najbliži Centar za pružanje podrške