Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Volonteri

Trenutno “Srce” broji oko 40 aktivnih volontera, koji pružaju emotivnu podršku putem telefona, elektronske pošte i četa. To su osobe različite starosne dobi, zanimanja i interesovanja. Volonter/ka može biti svako ko je punoletan i ima vremena i želje da pomogne osobama u krizi. Potrebne veštine i znanja za rad u Centru, volonteri i volonterke su stekli prolaskom kroz selekciju i obuku.  Volontiranje u Centru “Srce” je mnogima obogatilo život, a možda može obogatiti i vaš.

Obuka

Centar organizuje obuku novih volontera svake jeseni i svakog drugog proleća. Ta obuka se sastoji iz nekoliko delova: Selection day, Intervju, Radionice i Mentorski rad. Nakon svakog dela postoji evaluacija, kojom aktivni volonteri Centra odlučuju o prolasku potencijalnogna sledeći nivo obuke. Obuka se održava u Novom Sadu i zahteva fizičko prisustvo na radionicama. Neophodno je i da osoba bude punoletna (18+).


Ukoliko zeliš da nam se pridružiš i ispunjavaš sve gore navedene uslove, možeš da se prijaviš ovde (prijave su otvorene samo u periodu pred obuku).


Prijave počinju, najranije, dva do tri meseca pre početka obuke. A detaljnije i blagovremene novosti možeš pronaći na našim društvenim mrežama.


Podcast

Prava volontera

  • Da se odabere po kvalitetima neophodnim za pružanje emotivne podrške
  • Da mu se omogući da se obuči i stekne veštine i znanja neophodne za pružanje emotivne podrške
  • Da mu se omogući supervizija od strane iskusnih volontera koje imenuje Centar
  • Da dobije emotivnu podršku od drugih volontera i rukovodstva centra
  • Da bude obavešten o principima rada Centra i svojim obavezama
  • Da mu se omogući da radi u sigurnoj sredini.