Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Publikacije

Prikaz istraživanja o mentalnom zdravlju zaposlenih

Prikaz rezultata istraživanja o potrebama i ugroženim pravima mladih sa poteškoćama u sferi mentalnog zdravlja

Priručnik za pružanje podrške u kriznim situacijama "Razgovor pomaže. Nisi sama. Nisi sam.

Dan prevencije suicida - o čemu govorimo kad govorimo o samoubistvu?

Priručnik za vršnjačku prevenciju suicida

Korisni tekstovi o mentalnom zdravlju

Priručnik za projekat “Antistigma”

Priručnik za kampanju “Obrazovanje za ljudska prava”

Priručnik o mentalnom zdravlju; izdavač: Novosadski humanitarni centar (NSHC)

Prevencija samoubistva: priručnik za nastavnike; izdavač: Institut za mentalno zdravlje; autor: SZO

Prevencija samoubistva: priručnik za zaposlene u medijima; izdavač: Institut za mentalno zdravlje; autor: SZO

Prevencija samoubistva: priručnik za lekare; izdavač: Institut za mentalno zdravlje; autor: SZO

Prevencija samoubistva: priručnik za zdravstvene radnike; izdavač: Institut za mentalno zdravlje; autor: SZO

Prevencija samoubistva: rad sa ožalošćenima; izdavač: Institut za mentalno zdravlje; autor: SZO

Prevencija samoubistva: priručnik za službenike zatvora; izdavač: Institut za mentalno zdravlje; autor: SZO