Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Istorijat

Centar “Srce” je osnovan 1991. godine na inicijativu grupe profesora Univerziteta u Novom Sadu, između ostalih, prof. dr Slobodanke Stanković i prof. dr Slavice Selaković-Buršić, kao Savetovalište za psihološku pomoć učesnicima rata.

Iako su usluge Centra prvobitno bile namenjene žrtvama rata, ustanovljeno je da potrebu za psihološkom pomoći u velikoj meri imaju i “obični” građani, koji nisu bili direktno ugroženi ratom. Ukoliko se uzme u obzir činjenica da je, decenijama visoka stopa samoubistva, koja karekteriše Vojvodinu, početkom devedesetih doživljavala svoje najveće vrednosti, jasno je da je postojala potreba da se aktivnosti Centra preusmere sa jedne rizične grupe, na potrebe celokupnog društva pod rizikom. Tako, 1993. godine, Centar menja naziv u Srce – Psihološko savetovalište za krizna stanja i žrtve rata, i postaje član mreže centara koji se bave intervencijama u krizi i prevencijom samoubistva - Befrienders International (danas Befrienders Worldwide). Mreža okuplja oko 40.000 volontera u 350 centara iz 32 zemlje i predstavlja jednu od najvećih asocijacija ove vrste u svetu. Od te godine su principi rada “Srca” usaglašeni sa internacionalno prihvaćenim metodama.

Današnji naziv Centra datira od 2000. godine: Srce – Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju samoubistva. Te godine su započete i prve aktivnosti na uvođenju podrške putem elektronske pošte, da bi se deset godina kasnije pojavila i mogućnost razgovora putem četa.