Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Veličina problema

Prema proceni Svetske zdravstvene organizacije, godišnje u celom svetu umre oko 800.000 ljudi usled samoubistva. Suicid je jedan od najvećih svetskih javno zdravstvenih problema, ističe se u izveštajima Svetske zdravstvene organizacije. Činjenice koje zabrinjavaju su:

Procenjuje se da su pokušaji samoubistva oko 20 puta češći nego izvršena samoubistva.

Iako su stope samoubistva tradicionalno bile najviše u populaciji starijih osoba muškog pola, stope suicida među mladim ljudima su u toj meri porasle da su oni postali grupa pod najvećim rizikom u jednoj trećini svih zemalja. Samoubistvo je drugi uzrok smrtnosti osoba među mladima između 15 i 29 godine oba pola.

Mentalni poremećaji (naročito depresija i zloupotreba psiho aktivnih supstanci) su povezani sa više od 90% svih slučajeva samoubistava. Međutim, ne treba izgubiti iz vida da je samoubistvo kompleksni fenomen koji je rezultat različitih sociokulturnih i ličnih faktora, te da se rizik od samoubistva povećava u periodima socioekonomskih, porodičnih i individualnih kriza (npr. gubitak voljene osobe, prekid emotivne veze, gubitak posla ili imovine, kriza identiteta i sl.).