Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Mreže i saradnja

  • Od 1993. godine, Centar “Srce” je punopravan član međunarodne mreže centara za prevenciju samoubistva – Befrienders Worldwide (nekadašnji Befrienders International) sa sedištem u Londonu, koja obuhvata više od 350 centara širom sveta.
  • Centar ima izuzetno dobru saradnju sa organizacijom “Samaritans” iz Velike Britanije i Republike Irske, koja još od 1953. godine primenjuje i širi ideju volonterske podrške suicidalnim osobama, kao i osobama u krizi. Važno je spomenuti da je upravo ta organizacija osnovala mrežu Befrienders International 1974. godine, kako bi centri za prevenciju samoubistva širom sveta bili povezani i radili po istim principima.
  • Od 1994. godine Samarićanski centar iz Vinčestera i “Srce” su bratski centri. Kroz ovaj vid saradnje “Srce” dobija podršku u vidu napredne edukacije volontera, savete i podršku prilikom organizovanja većih aktivnosti, kao i podršku u materijalnom smislu.
  • Regionalnu saradnju, u cilju unapređenja i zaštite mentalnog zdravlja dece, “Srce” razvija od 1997. godine zahvaljujući organizaciji za promociju volonterskog rada “Slovenska filantropija” iz Ljubljane.
  • Sve informativne i edukativne aktivnosti u osnovnim školama u Novom Sadu i Vojvodini Centar od 2002. realizuje u saradnji sa Društvom učitelja Novog Sada
  • “Srce” je od 2008.godine pridruženi član Međunarodne asocijacije za prevenciju samoubistva IASP