Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Faktori rizika

Samoubistvo je složena pojava na koju utiče veliki broj činilaca. Ipak, suicidalni rizik je veći tamo gde postoji:

  • mentalni poremećaj, posebno depresija, potom šizofrenija, poremećaji ličnosti ili anksiozni poremećaj;
  • alkoholizam i druge zavisnosti od psihoaktivnih supstanci;
  • hronična ili neizlečiva telesna bolest, naročito ako je udružena sa neizdrživim bolovima i patnjom;
  • psihička kriza (bilo da je izazvana gubitkom bliske osobe, prekidom emotivne veze, gubitkom posla, neuspehom u obrazovanju, porodičnim problemima itd, ili razvojnog karaktera - npr. adolescentska kriza);
  • pretrpljena trauma ili zlostavljanje;
  • raniji pokušaj samoubistva;
  • samoubistvo člana porodice ili prijatelja.