Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Radio emisije

Žig suicida

Gosti-Svetlana Ivanović Kovačević i Miodrag Doroški, Institut za psihijatriju

Preuzmi mp3

Nečujan vapaj za smislom

Gosti-Vladan Beara i Jelena Sakotić Kurbalija, Trauma centar

Preuzmi mp3

Bolesti zavisnosti i autodestrukcija

Gosti-Nebojša Barackov, Institut za psihijatriju

Preuzmi mp3

Mladi između autodestruktivnosti i destruktivnosti

Gosti-Jasminka Marković i Boško Stokin

Preuzmi mp3

Suicid i prevencija

Preuzmi mp3

Psihoterapija

Preuzmi mp3

Mentalno zdravlje

Preuzmi mp3

Depresija

Preuzmi mp3

Stres i anksioznost

Preuzmi mp3

Optimizam i pesimizam u mentalnom zdravlju

Preuzmi mp3