Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Obuka

Centar organizuje obuku novih volontera svake jeseni i svakog drugog proleća. Ta obuka se sastoji iz nekoliko delova: Selection day, Intervju, Obuka-radionice i Mentorski rad. Nakon svakog dela postoji evaluacija, kojom aktivni volontera Centra odlučuju o prolasku potencijalnog volontera na sledeći nivo obuke. Obuka se održava u Novom Sadu i zahteva fizičku prisutnost na radionicama. Neophodno je i da osoba bude punoletna (18+).


Na samom početku obuke, potencijalni volonteri dolaze na Selection day, gde ćemo se svi malo bolje međusobno upoznati, kroz radionicu. Na Selection day–u potencijalni volonteri rade test ličnosti.


Nakon toga sledi intervju, za sve potencijalne volontere koji su primljeni nakon Selection day-a. Intervju je razgovor jednog potencijalnog, sa dva aktivna volontera. Tokom ovog razgovora pričamo o potencijalnom volonteru, njegovim stavovima i životu.


Posle intervjua počinju radionice, kojih ukupno ima 11 (10+1 samo za potencijalne koji prolaze na sledeći nivo), a radioničari su aktivni volonteri. Radionice, u trajanju od 3 sata, su organizovane dva puta nedeljno, u kasnim popodnevnim časovima (nekada je to od 18h ili od 19h). Na samoj obuci potencijalni će imati prilike da stiče teorijsko, ali i praktično znanje. Obuka se realizuje isključivo uživo, ne postoji mogućnost pohađanja obuke online. Neopravdano kašnjenje neće biti tolerisano, te je savetovan dolazak na svaki susret petnaest minuta ranije.


Volonteri koji su prošli sve prethodne korake, i žele da nastave sa obukom, ulaze u naš centar i prolaze kroz mentorski rad. Oni tada prolaze kroz smene sa 2 do 3 mentora. Sa svakim mentorom radi 5 nedelja. Ove smene se odvijaju jednom nedeljno, u trajanju od 3 sata. Na kraju mentori donose odluku o konačnom prijemu u Centar.


U svakom trenutku, potencijalni volonter ima pravo da odustane. Bitno nam je da i on sam, kroz rad, procenjuje svoju spremnost za rad u Centru.


Ukoliko zeliš da nam se pridružiš i ispunjavaš sve gore navedene uslove, možeš da se prijaviš ovde (prijave su otvorene samo u periodu pred obuku).


Prijave počinju najviše dva meseca pre početka obuke. A detaljnije i blagovremene novosti možeš pronaći na našim društvenim mrežama.


Podcast